iskljuci nasilje

Godisnji raspored poslova OS u Kikindi za 2018.pdf.
Godisnji raspored OS u Kikindi za 2018.pdf

Pravilnik o nacinu uzbunjivanja.pdf.
Pravilnik o nacinu uzbunjivanja.pdf

Pravilnik pseudonimizacija.pdf.
Pravilnik pseudonimizacija.pdf

Godisnji raspored poslova OS u Kikindi za 2017 godinu.
Izmena godisnjeg rasporeda OSKikinda za 2017 godinu

Godisnji raspored poslova OS u Kikindi za 2017 godinu.
Godisnji raspored poslova OS u Kikindi za 2017 godinu.pdf

Информатор о раду 2011
Informator o radu suda u 2011.pdf (101 KB)

Кућни ред
KucniRed.pdf (70 KB)